Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

 Soubor HOP-HOP byl založen v roce 1974 Soňou Pavelkovou, jako mladší soubor literárně dramatického oboru Lidové školy umění Ostrov, za jejího působení se ostrovský dramaťák dostal do podvědomí dětského divadla a Soňa Pavelková pak jednou z hlavních osobností dramatické výchovy.  Po jejím odchodu do Prahy v roce 1980 v započaté tradici pokračovala Irena Konývková a soubor rozšířil svou slávu i za hranice České republiky. V září 2020 měl v režii Ireny Konývkové 91 premiér (od krátkých vtipných kousků až po vážná složitější témata, záleží na tom, na co mají právě jeho členové chuť, o čem chtějí vypovídat), z toho 51 představení bylo možno vidět na národních přehlídkách všeho druhu (Dětská scéna, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ, Jiráskův Hronov) a stejně tak na festivalech v Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Rusku, Slovensku, Švýcarsku, a to i několikrát. V roce 2014 posílil tvorbu souboru další režisér, absolvent I. Konývkové, Ondřej Šulc. Do září 2020 si tak soubor připsal v jeho režii 10 premiér.

V roce 2018 se soubor HOP-HOP rozrostl o režisérku Danielu Šulc Královou, v roce 2019 pak o absolventa ostrovského dramaťáku Tadeáše Nováka. Oba noví učitelé se prozatím zaměřují na výuku mladších žáků a vypomáhají též při výuce Dramatického projevu a přednesu. 

Soubor hraje poměrně často (má i 75 akcí za rok), a to pro různé druhy škol a školských zařízení, na různých přehlídkách a festivalech, ale i třeba pro babičky a dědečky v pečovatelském domě, v cizině pak v němčině nebo angličtině. Sám je pořadatelem mezinárodní divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov.         V r. 2019 proběhl 12. ročník tohoto bienále.

Každé představení se hraje tak v průměru 20x, a to v průběhu 2-3 let (ale představení Naslouchej má dokonce 65 vystoupení).

Soubor obdržel v roce 2017 (při příležitosti Jiráskova Hronova) Cenu Pavla Dostála.

Irča  pak v divadle v Celetné u příležitosti Světového dne dětského divadla dne 20.3.2018 dostala Cenu Českého střediska ASSITEJ "za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační".

V roce 2021 u příležitosti Dětské scény získala Irča  Cenu Ministra kultury za dětské umělecké aktivity za celoživotní přínos v oboru dětského divadla, přednesu a dramatické výchovy.

 

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ireny Konývkové

/zkratky jsou vysvětleny pod seznamem/

 

Název                                                                                            autor                                                               

Sídliště /1981/                                  S. Pavelková/I. Kotová  (Konývková)         DS

Hra na pohádku /1983/                     Milda, Hanzalová, Jiskra-Pálka, Kotová    DS

Vymyslím si /1983/                           L. Středa CPM

Žil nežil /1984/                                 P. Šrut  

Malý Hérakles /1984/                        A. Losev

Deníky /1987/                                  S. Pavelková                                                  

Povídání s obrazy /1987/                   J. Brukner CPM

Šťastní blázni /1987/                         J. Kainar                                                      

O jednom králi /1991/                       A. Mikulka - I.Kotová (Konývková) CPM

Jak vrabci cestovali /1991/                I. Hurník – I. Kotová (Konývková) CPM

Historické etudy /1991/                     V. Pavelka                                                    

Pastýřka /1992/                                Z. Renčová – I. Kotová (Konývková) DS, A, I, PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ HRANÉ V CIZINĚ    

Hrajeme si  /1993/                            lidová poezie, sest.I. Kotová (Konývková)

Do vesmíru /1994/                            I.Konývková                                                  

O soukání  /1994/                            I. Ciprová – I. Konývková  DS, NP LDO ZUŠ                                                             /1.místo/, LUX, A, JH, FFOH,

ZROD MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU, první  reprezentace ČR na svět. festivalu

Tiché sněhu hemžení  /1995/             lidová poezie, sest. I. Konývková DS,       

Jak stařeček měnil až vyměnil /1996/  M. Mašatová                                                 

Obrazy ze života Acylpyrínků  /1996/   L. Smoljak – I. Konývková DS, JH, Libice, NP SPŠ, festival Dětského rodinného divadla Olomouc, Přehlídka plenérového divadla Hrádek u Sedlčan, DDD Praha, FFOH

 Nemocnice má ubrečená okna  /1996/  M. Lukešová – I. KonývkováDS, JH, I, Libice 

Štěstí, zdraví, pokoj svatý  /1996/         lidová poezie, sest.I. Konývková           

K tobě mé srdce vzdychá /1996/            lidová poezie, sest. I. Konývková               A

Kde bydlí čas /1997/                             V. Škutina – I. Konývková DS, Jičín,          

Je to tak prosté /1997/                         A. Berková – I. Konývková ŠP      

Prášíš?! /1998/                                    dle knih o baronu Prášilovi–I. Konývková DS, I /Soutěžní mezin. festival, zde Cena za celkové zpracování a osobitý přístup/, CH,

Být či nebýt /1998/                              pořad monologů a dialogů          

Blíží se blíží, vánoční čas /1998/            němečtí autoři – I. Konývková                   

Zdá se, že je vítr /1999/                        P .Král                                                              

Kaplane! /1999/                                    L. Rosten – I.Konývková                            

RSB, s ručením omezeným /1999/          B. Jacques – I. Konývková, I (Soutěžní mezin. festival, zde 1.místo!), EXPO 2000, Jičín, Brnkání

U nás /2000/                                         lidová poezie, sest. I.Konývková

Ondráš nebo Juráš? /2000/                     na motivy hry I. Kovalčuka – I. Konývková DS, A, DDD Praha, NP LDO ZUŠ /2.místo/

Za Ludmilou! /2001/                              A. S. Puškin – I. Konývková DS, NP LDO ZUŠ /3.místo/, STD, DE,                       

Zkus být Vladislavem /2001/                  Z. Rozenbaum – I. Konývková Nominace na ŠP, A, I, GB, Nadělení, vzniklé z mezin. projektu 4 zemí

Bubny v dálce zněj /2001/                    Irvin Welsh                                                 

Naslouchej /2001/                               Z. Malinský – I. Konývková

DS, LCH, JH,NP Kandrdásek /1.místo/, STD, NP Scénického tance, Arénka Ostrava, Světový den divadla Praha, DE,

Být či... /2002/                                  pořad monologů a dialogů                         

Za tebou /2002/                                  čínská poezie                   

Bruncvík  /2002/                                 A. Jirásek – J. Pálka, I. Konývková

                                                         I /2.místo/, Nadělení v pohybu,

Modrá zátočinka aneb Ko Balt revue.../2003/    F. Rachlík - I. Konývková+soubor, NPS,   

Alchymista /2003/                             Paulo Coelho-I. Konývková, CH, DE, I,    

Být či nebýt /2003/                           pořad monologů a dialogů                         

Tulikráska /2003/                              Jan Kašpar, DS,                               

Tvé ucho je starší než tvůj dědeček /2003/     Africké mýty,legendy

Jako na molu /2004/                           vlastní tvorba HOP+I. K., NPS, A, DE, Be,

Být či nebýt IV. /2004/                        pořad monologů a dialogů                         

Co dělají noční skřítci /2004/                I. M .Jirous - I. Konývková, DS                   

Večerní máj /2005/                             inspirace K. H. Máchou – I .Konývková, A,                                                              vzniklé z projektu 4zemí

A jinak je s tebou ámen /2005/           H. Bosetzky - I. Konývková, DS, I,

Zvonek a Zvon /2005/                       I. Hurník - I. Konývková, I, De

Obrazy ze života Acylpyrínků II.  /2005/   L. Smoljak – I. Konývková , NPS, DS-hosté

Bylo nás pět /2006/                            K. Poláček - I. Konývková, DS, I,, De, STD,                                    NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, DVD Praha, Světový den divadla,

Být či nebýt V. /2006/                          pořad dialogů a malých forem, I

Prase /2006/                                        Anonra NPS /ČU/, NP Pohárek /ČU/, Jičín,

V bludišti mého srdce (2006)                 experimentální poezie s hudbou Jablkoně, NPS, Festival hudebního divadla Hradec Králové /hlavní cena/, WP, A, De, Jičín, Festival pohybového divadla Jablonec, Festival ZUŠ, NP ZUŠ /zlaté pásmo/, Nadělení v pohybu, Kolín Otevřeno,

Ohnivé show (2006)                               ohnivé „šou“ s příběhem

Dar ohnivého ptáka (2007)                    K. Recheis –I. Konývková, DS, I, A, De, CH,

MYŠMAŠ POHÁDKY (2007)                    O. Hejná – I.a J. Konývkovi, STD,

U RYBNÍKU (2007)                                Daniil Charms

Ruby a Garnet (2008)                            J. Wilsonová – I. Konývková, DS, Brnkání,                                                              Celostátní setkání LDO Disk Praha, Cena                                                                 Zlatý oříšek, De, LT, JIRÁSKŮV HRONOV,                                                                 SVĚTOVÝ FESTIVAL V LINGENU

Být či nebýt VII (2008)                        pořad dialogů a monologů

Být či nebýt VIII. (2009)                     pořad dialogů a monologů

Už zase skáču...(2010)                       A. Marshall – I. Konývková, DS,De, Be, SK,                                                             Celostátní setkání LDO Disk Praha,  

Být či nebýt VIII. (2010)                     pořad dialogů a monologů

Jak stařeček měnil až vyměnil (2010)   M. Mašatová – I. Konývková

Tak tohle je naše Leni?!2011                Z. Bezděková – I. Konývková, DS, Popelka    /Hlavní cena souboru, I.Konývkové Cena za režii a Cena za světla, členové souboru – 1 Cena za hlavní postavu, 2x Cena za vedlejší postavu/, JH,  GB,  Lt, A, Nadělení, NP LDO ZUŠ /zlaté pásmo/, WP, Světový den divadla, vzniklé z projektu 5zemí

Jéje, co tu je (2011)                             Z. Malinský – I. Konývková

Ukážu ti cestu rájem (2012)                  J. Loukotová – I. Konývková

Pošťácká pohádka (2012)                     K. Čapek – I. Konývková, DS, I,

Být či nebýt  IX. (2012)                        pořad monologů a dialogů

Kamehameha 2013                              M. Stingl – I. Konývková, I, CH

Pětkrát člověk 2013, z toho Humanisti   E. Jandl – I. Konývková, nominace na WP, Pohárek /1.místo/, NP LDO ZUŠ /absolutní vítěz/,

Být či nebýt  X. (2013)                        pořad monologů a dialogů

Betlémská hvězda (2013)                     I. Konývková

Zápisník Norberta Borovičky (2013)      M. Kšajtová – I. Konývková, DS, DVD Praha

Nebo taky ne 2014                              I. Konývková

Být či nebýt XI. (2014)                       pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XII. (2014)                      pořad monologů a dialogů

Být či nebýt XIII. (2015)                     pořad monologů a dialogů

Krokodýl (2015)                                 F.  M.  Dostojevskij – HOP-HOP, I.K., WP

Život k sežrání (2015)                       M. Ollivier – I. Konývková, Lt, I, SK,

Synesthetická hra analogií (2015)       V. Palm, I. Konývková, WP, Pohárek /2.místo/

Útěk ( 2015)                                      O. Hofman – I. Konývková, DS-host, Popelka                                                        /Hlavní cena, I.K. Cena za režii, obě postavy                                                           Ceny za herecký výkon/, JH, Světový den                                                               divadla, DVD Praha, NP LDO ZUŠ /zlaté                                                                    pásmo/, A, Indie, FFOH, Klášterecká divadelní                                                           žeň, JH,

Řeka s rozpuštěnými vlasy (2016)    J. Vojtko – I. Konývková, Rosteme s knihou

Azher (2017)                                   Irena Konývková,  I, Pl

Běž, chlapče, běž (2018)                   Uri Orlev/I.Konývková, DS, Popelka, JH, Lt,                                                              GB, 2x A, Rusko - Světový festival, zde hlavní                                                          cena poroty za inscenaci "velké formy",                                                                   Divadelní Nitra Slovensko, NP LDO ZUŠ                                                                    /Zlaté pásmo a zvláštní cena I.Konývkové/

Človíček a ovečky (2018)                   I.Konývková,

Věřte nevěřte (2019)                         pořad monologů a dialogů, scénáře I.K.

Být či nebýt XV. (2019)                      pořad monologů a dialogů

LIDÉ NÁS MAjí rádi (2019)                 David Duchovny - Irena Konývková (nominace na Mladou scénu, NP LDO ZUŠ  /stříbrné pásmo/, 

Jeden z nás (bez premiéry)                 2020 Šrámkův Písek

91 premiér /z toho 74 inscenací, 17 pořadů monologů a dialogů – mnohé dialogy přerostly v představení, většinou se jedná o dramatizace povídek I. Konývkovou/

 

 

INSCENACE HOP-HOPu v režii Ondřeje Šulce

Díky Rozenkrantzi, milý Guildernsterne /2016/        pořad monologů a dialogů

Žalobníček /2016/                                  Dušan Tarangel - O. Šulc

UrHamleti /2017/                                    pořad monologů a dialogů

 Ema /2017/                                           Petra Braunová - O. Šulc

 JOJO /2017/                                          volně podle Shauna Tana "Erik" - O.Šulc

5 premiér /z toho 3 inscenace, 2 pořady monologů a dialogů, většinou se jedná o dramatizace povídek O. Šulcem/

 

 

Vysvětlení zkratek či festivalů:

Představení se zúčastnilo mezinárodního divadelního festivalu v uvedené zemi

A – Rakousko, I – Itálie, Lt – Litva, SK – Slovensko /zde reprezentace ČR na slovenské národní přehlídce dětského divadla v Šaĺe/, GB – Velká Británie, Lux – Luxembursko /Světový festival/, Indie /Světový festival/,  De – Německo /Světový festival v Lingenu, Rusko /Světový festival/ nebo mezinárodní festival v jiných městech/. NA FESTIVAL BYLO BUĎ VYBRÁNO Z CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY, ABY REPREZENTOVALO ČESKOU REPUBLIKU, NEBO BYLO VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ ZASLANÉHO ZÁZNAMU PŘEDSTAVENÍ, NEBO NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ NĚKOHO, KDO PŘEDSTAVENÍ VIDĚL, ČI VZEŠLO S MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU.

 

Představení bylo vítězem krajského kola a postoupilo na celostátní přehlídku:

DS – Dětská scéna – celostátní přehlídka dětských divadelních a recitačních souborů

WP – Wolkrův Prostějov – celostátní přehlídka recitačních souborů

CPM – celostátní přehlídka dětských recitačních souborů Mělník,

ŠP – Šrámkův Písek – celostátní přehlídka netradičního divadla

NPS – Náchodská prima sezóna – celostátní přehlídka mladého divadla

Festival Otevřeno Kolín – celostátní přehlídka pohybového divadla

NP LDO ZUŠ –  Soutěžní přehlídka literárně dramatických oborů ZUŠ

Kandrdásek – celostátní soutěž monologů a dialogů do 15 let

Pohárek – celostátní soutěž monologů a dialogů nad 15 let

 

JH - Představení bylo nejlepší na celostátní přehlídce a bylo vybráno na Jiráskův Hronov

 

Představení bylo vybráno na celostátní soutěž ze záznamu:

Festival hudebního divadla Hradec Králové – pořádá divadlo Drak

Rosteme s knihou – soutěž scénického čtení, zúčastnilo se 66 inscenací, 5 oceněno – my mezi nimi

 

Na základě úspěchů na jiných festivalech bylo pozváno na prestižní akci:

Světový den divadla – přehlídka nejlepších představení pro děti v Celetné v Praze /jak amatérských, tak profesionálních souborů, vybírají se nejlepší představení pro děti vzniklá v předchozím roce/

STD Praha, DDD Praha - Děti-drama-divadlo konané v divadle v Disku na DAMU Praha, pořádaná Sdružením pro tvořivou dramatiku ČR

DVD Praha – Děti-výchova-divadlo konané v divadle v Disku na DAMU Praha, pořádaná DAMU

NPSPŠ – národní přehlídka středních pedagogických škol,

FFOH – Filmový festival Oty Hofmana Ostrov

Jičín – celostátní dílna nejinspirativnějšího dětského divadla,

Libice – celostátní přehlídka nejlepších souborů hrající pro děti

Brnkání – festival dětského divadla Brno

Nadělení – festival mladého divadla Brno

Festival pohybového divadla Jablonec – celostátní přehlídka současného tance

Celostátní setkání LDO ZUŠ – vybrány nejúspěšnější inscenace základních uměleckých škol ČR

 


Diplom

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021