Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

Uri Orlev

Běž chlapče běž

Run Boy Run

 

 _dsc9419a.jpg (Běž, chlapče, běž)

Nechci abyste mě litovali, to je k ničemu

Do not feel sorry for me, that’s useless

 

 

Skutečný příběh chlapce, který utíká z židovského ghetta za druhé světové války. Na své pouti potkává jak pomoc, tak také zradu, pro svoji záchranu se zříká i svého vyznání. Je pro přijetí člověka do jakéhokoliv společenství tak důležité v co, či v koho věří? Spojuje nás víra, či rozděluje? Jsme schopni pomoc člověku v nouzi, když zrovna nepatří mezi nás? Nebo ho možná jen politujeme? Anebo ani to ne?! Na tyto otázky jsme se snažili najít odpovědi prostřednictvím životního příběhu Yorama Fridmana.

 

The true story boy, who just escaped from the Jewish ghetto during the Second World War. The boy finds help on his journey, betrayal, he needs to renounce his faith to save himself. Is the question ‘What do I believe in?‘ important for us, when we need to fit in a society? Does religion unite or devide us? Are we capable of helping a person in need, who doesn’t belong to us? Or do we just feel sorry for him? Or not even that? We have tried to answer these questions through the life story of Yoram Fridman.

 

 

Hrají/Cast:

Yoram I.                                     Lucie Ratajčáková

Yoram II.                                    Vít Bauchner

Yoram III.                                   Jan Roháč

a též všichni/ and also the whole group

 

 

další role/ also starring:

Halina; Dívka                              Karolína Joo

Kühn; Šlem                                Tadeáš Novák

Božena; Voják                            Hedvika Navrátilová

Sestra          ; Dívka                             Jana Ďuržová

Sedlák; Doktor I.                         Antonín Valenta

Selka; Doktor II.,                        Sára Horčičková

Máma; Voják; Selka                    Sára Weithalerová

Agněžka                                     Lucie Ratajčáková

Voják                                         Vít Bauchner

Josale                                        Jan Roháč

 

 

Hudba/Music                                                  Vlastislav Mareš

Scénář a režie/Script and Director                   Irena Konývková

Zvláštní poděkování:

Uri Orlevovi za možnost hrát jeho knihu. Přinesla nám hodně podnětů k přemýšlení, a to nejen díky hledání divadelního ztvárnění, ale především pro vnímání historického i současného dění.

 

Special thanks to:

Uri Orlev for a possibility to play his book. It brought us a lot of impulses to think about – not just about the theatrical ways of our work, but mainly about the connections and the internal feelings of historical and current events.

 

Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové pracuje již 37 rokem, za dobu svého působení má na kontě víc jak 83 premiér, mnohé z inscenací byly viděny na národních přehlídkách všeho druhu či na mezinárodních a světových festivalech /v Itálii, Anglii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Litvě, Slovensku, Belgii, Lucembursku, Polsku, Indii.../.

 

Členové souboru  HOP-HOP, skupina ve věku cca 15-16  let,  navštěvuje literárně dramatický obor Základní umělecké školy Ostrov jedenáctým rokem. Za tuto dobu mají někteří za sebou společné drobné dramatické výstupy: Paleček a jeho kamarádi /2009/, Jak stařeček měnil až vyměnil  /2010/, Jé je co tu je /2011/, představení: Pošťácká pohádka /2012/, Kamehameha /2013/, Zápisník Norberta Borovičky/2014/, Betlémská hvězda /2014/, Život k sežrání /2015/, Azher /2017/, individuální dramatické výstupy /monolog, dialog/ a všichni pak práci na přednesových textech.

 

 

 

The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konyvkova, has played its performances for 37 years and it has already performed more than 83 premieres, mostly with the national festivals of the various types of theatre participation. The group also participated on many international and world festivals /in Italy, England, Austria, Germany, Switzerland, Lithuania, Slovakia, Belgium, Luxembourg, Poland, India.../.

 

The members of this theatre group HOP-HOP are 15-16 years old and they have been studing Literature and Theatre Department on Basic School of Art in Ostrov for 11 years. Since that time, the group went through several short theatre shows Palecek a jeho kamaradi /2009/, Jak starecek menil az vymenil /2010/, Je je co tu je /2011/; theatre performances: Postacka pohadka /2012/, Kamehameha /2013/, Zapisnik Norberta Borovicky /2014/, Betlemska hvezda /2014/, Zivot k sezrani /2015/; Azher /2017/; short solo-performances and the recitation of texts.

 

 

Premiéra/Premiere 1. 4. 2018


_dsc9419a.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021