Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

Irena Konývková

AZHER

  

          Karolina Joo jako Azher

Azher žije ve společenství, kde je vše dokonale zorganizované, jsou zde vytvářeny pohlavím vyvážené rodinné jednotky, každému je přiděleno povolání, vše je jednotné. O všem rozhoduje rada starších, nikdo nepociťuje bolest, hlad, strach, ale díky pilulkám ani např. lásku či jakékoliv silné emoce. Azher se má stát strážcem vzpomínek předchozích generací. Dozvídá se tak o bolesti, utrpení, ale i právě o lásce, přátelství a začíná jí docházet, že cena bezpečí je hodně vysoká. Ztrácí možnost volby. Jedná se o sci-fi?

Azher lives in perfectly organized society, where people creates gender balanced family units, everyone has assigned workplace, everything is unified. Council of elders decides every matter. Noone can feel pain, hunger, fear, but thanks to special pills love and other strong emotions too. Azher has to become the guardian of previous generation memories. She learns about suffer and pain, but also about love and friendship. She begins to realize the high price of safety. She knows everyone's loosing the choice. Is this a sci-fi?

 

Hraje:

Azher, třináctka                          Karolína Joo

Dárce                                        Antonín Valenta

 

Hrají a vytvářejí obrazy:

Jednička                                    Jana Ďuržová

Dvojka                                       Štěpán Liška

Jonas, čtrnáctka, bratr Azher   Jan Roháč

Pierre, třináctka                        Tadeáš Novák

Ben, třináctka                            Vít Bauchner

Lily, dvanáctka                           Lucie Ratajčáková

Katya, dvanáctka                       Hedvika Navrátilová

Instruktorka                               Sára Weithalerová

Předsedkyně rady starších        Sára Horčičková

Vnitřní hlasy                               Hedvika Navrátilová, Tadeáš Novák

 

Výroba loutky:                             Ondřej Šulc, Lukáš Lerch

Scénografie:                                HOP-HOP

Střih hudby:                                 Irena Konývková

 

Režie:                                            Irena Konývková

 

Premiéra 26.4.2017

                   

 Soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové pracuje již 36 rokem, za dobu svého působení má na kontě víc jak 70 premiér, mnohé z inscenací byly viděny na národních přehlídkách všeho druhu či na mezinárodních a světových festivalech /v Itálii, Anglii, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Litvě, Slovensku, Belgii, Lucembursku, Indii.../.

 

Členové souboru  HOP-HOP, skupina ve věku cca 14-15  let,  navštěvuje literárně dramatický obor Základní umělecké školy Ostrov desátým rokem. Za tuto dobu mají někteří za sebou společné drobné dramatické výstupy: Paleček a jeho kamarádi /2009/, Jak stařeček měnil až vyměnil  /2010/, Jé je co tu je /2011/, představení: Pošťácká pohádka /2012/, Kamehameha /2013/, Zápisník Norberta Borovičky/2014/, Betlémská hvězda /2014/, Život k sežrání /2015/, individuální dramatické výstupy /monolog, dialog/ a všichni pak práci na přednesových textech.

 

The ensemble HOP-HOP, directed by Irena Konývková, has played its performances for 36 years and it has already performed more than 70 premieres, mostly with national festivals of various types of theatre participation. The group participated on many international and world

 

                                          


000.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021