Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

 


Jarmila Loukotková/Irena Konývková 


 


Ukážu ti cestu rájem


 


„Kniha Vstup do ráje zakázán je inspirována dospíváním autorky. Alena je autorka sama, její rodiče jsou skuteční rodiče autorky. Vše je samozřejmě autorsky a umělecky přibarveno. I většina příhod v knize popsaných má skutečné základy.“ z dopisu Jarmily Hladké, spisovatelčiny dcery, Ireně Konývkové


Příběh Aleny Janotové, která je hlavní hrdinkou knihy, je příběh šestnáctileté dívky, potýkající se se svým dospíváním v rodině, která by se dala nazvat matriarchátem, umocněným socialismem. Vzhledem k zachycení pokřivených vztahů v rodině  byl román brzy po jeho vydání v socialistickém Československu zakázán.


Hrají:


Věra Tomanová Alena


Vojtěch Palm Otec, Přemek


Pavel Raus Otec, Lebeda


Markéta Aranyossyová Matka, Eliška, prodavačka


Adéla Kubištová Matka, vedoucí, kulturní pracovnice


Eliška Rojíková Matka, Urxová, kulturní pracovnice


Režie: Irena Konývková


Střih hudby: Irena Konývková


  _mg_8905.jpg _mg_8944.jpg _mg_8948.jpg _mg_8951.jpg _mg_8960.jpg _mg_8968.jpg _mg_9017.jpg
Premiéra 6. 4. 2012 


Jarmila Loukotková  14. dubna 1923 Praha – 29. října 2007 Praha) byla česká prozaička a překladatelka (překládala mj. díla Francoise Villona).


Pochází z rodiny českého amerikanisty, etnografa a lingvisty Čestmíra L., autora prací o životě Indiánů. Z otcových zkušeností čerpala i ve svém díle "Liána smrti". Jarmila Loukotková vystudovala nejprve na gymnázium v Praze, poté studovala francouzštinu na soukromé jazykové škole. Následně vystudovala němčinu a po válce i francouzštinu. Pravidelně přispívala do periodik Studentský časopis, O knihách a autorech, Svoboda, Svobodné slovo, Práce, Květy, Vlasta aj.


Její tvorba se však nesoustředila jen na knižní podobu. V roce 1948 napsala pro Čs. rozhlas hru Fialinka a v roce 1990 Čs. televize adaptovala její prózu Vstup do ráje zakázán. Jarmila Loukotková je však známá především jako spisovatelka historických próz, kde převažuje lyrizovaná kresba prostředí. Většinou čerpá z antických dějin (Není římského lidu, Spartakus, Smrtí boj nekončí, Pro koho krev) a francouzských dějin 15. století (Bůh či ďábel - o maršálovi de Retz, příteli Jany z Arku, Navzdory básník zpívá - o F. Villonovi).


Další její prózy jsou prózy psychologické o citových problémech současné ženy (Medúza), prózy s kriminální zápletkou (Odměna), dívčí romány a dobrodružné povídky (Liána smrti). Dosud napsala osmnáct titulů, přeložila celé dílo francouzského básníka Francoise Villona a aforizmy Francoise de la Rochefoucaulda, dvořana Ludvíka XIII. a Ludvíka XIV. Její vlastní tvorba je zaměřena především na období antiky, ale je autorkou i knih ze současnosti a knih pro mládež.


Díla: Není římského lidu, Spartakus, Smrtí boj nekončí, Pro koho krev, Bůh či ďábel, Navzdory básník zpívá, Křik neviditelných pávů, Pod maskou smích, Pro koho krev, Doma lidé umírají, Na život se jen čeká, Odměna, Příběhy kaštanu, Tajemství černého lesa, Medúza, Odměna, Žít jednou spolu, Vstup do ráje zakázán , Dar jitra prvéhodějství, Liána smrti


 


 


 


 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021