Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty
Allan Marshall/Irena Konývková
(inspirováno knihou I Can Jump Puddles v překladu Zory Wolfové )

Už zase skáču...Režie: Irena Konývková

Hrají:
Nazareno Klug                      Alan
Vojtěch Palm                        Jožko, doktor,zřízenec
Markéta Aranyossyová        Alice
Pavel Raus                          otec Alana
Věra Tomanová                   matka Alana
Anna Zekuciová                  Madla, zřízenec
Eliška Rojíková                   zdravotní sestra, dívka
Adéla Kubištová                 pacientka,dívka


Střih hudby: Irena Konývková

O chlapci, který se touží vyrovnat svým spolužákům, a to i přes svůj handicap - obrnu.
Autobiografická kniha Alana Marshalla, jeho vzpomínky na dětství, kdy jako malý chlapec dostal obrnu, se dočkala dvou filmových adaptací. Devítidílný televizní seriál uvedla australská televize v roce 1981, jemu předcházel celovečerní film českých tvůrců: scénáristy Jana Procházky a režiséra Karla Kachyni. O divadelní adaptaci se pravděpodobně zatím nikdo nepokusil. Při tvorbě inscenace jsme se nechali inspirovat knihou, nikoliv českým filmem. Ten jsme nechali jen v matných vzpomínkách pár členů souboru, kteří kdysi film viděli. Rodná australská Marshallova farma, naše představy o jejím dobrodužném okolí , ale i složení souboru (3chlapci, 5dívek) nás přiváděly k vymýšlení si vlastních situací a vlastního vystavění příběhu.

Alan Marshall's autobiography, based on his memories from childhood (when he as a small boy contracted polio), was filmed twice times. Nine parts of TV's series was introduced in Austral television in 1981. Even before there was created a full length film by Czech producers - script by Jan Procházka and directed by Karel Kachyňa. Nobody probably has tried a theater adaptation of this book yet.
During the creation of our performance we were inspirited by the book itself, not by the film's adaptation. The Czech film was only in old memories of some members of group, who had seen it long time before. Our images of Marshall's home on Austral farm and the structure of our group (three boys, five girls) made us to create new situations and set up our version of the Marshall's story.

 

 


Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021