Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty


Ondřej Šulc

Rytíř smutné postavy


Scénář a režie:              Ondřej Šulc
Asistent režie:               Jonáš Konývka


Hrají:
Don Quijot        Radim Bělohlávek
Sancho Panza  Jonáš Konývka
Dulsinea           Jitka Tomanová
Zlo                    Antonín Kandrik    (a také zvukař)
Sedlák              Lubomír Frýzl
Zrcadlový rytíř   Ondřej Šulc           (a také zvukař)
Hostinská         Irena Konývková   (a také zvukař a zpovzdálí supervizor)

Hrdina je člověk, který má ve skutečném světě své ideály a bojuje za ně. Ale může poznat, co je reálné a co fikce? Není jeho mozek nemocný? Možná jen on sám mé schopnost vidět svět bez fasády. Hra je složená z méně známých situací známého románu Miguel de Cervantese. Zdá se, že velmi bizarní lidské postavy nemohou existovat, ale vše je přítomné a skutečné. A přesně v tomto koktejlu neobvyklosti můžete najít své touhy a sny.
Příběh vyprávíme slovy, pohybem a hudbou.

Der Ritter von der traurigen Gestalt

Ein Held ist jemand, der seine Ideale in der wirklichen Welt aufrecht erhalten kann und für sie kämpft. Aber kann man erkennen, was Wirklichkeit ist und was Fiktion? Ist sein Gehirn krank? Vielleicht hat nur er die Fähigkeit, die Welt ohne Fassade zu sehen.
Das Stück setzt sich aus weniger bekannten Geschichten aus dem bekannten Roman von Miguel de Cervantes zusammen. Obwohl die Personen grotesk und die Bedingungen absurd sind, ist es wahr und gegenwärtig. Es scheint aus höchst bizarren menschlichen Gestalten zu bestehen, aber gerade in diesem Cocktail von Merkwürdigkeiten können unsere Träume und Sehnsüchte leben.
Wir erzählen die Geschichte in Worten, mit Bewegung und Musik.


The Knight of the Sorrowful Countenance

A hero is a person who is able to keep his ideals in the real world and fight for them. But can you recognize what is reality and what is fiction? Is his brain ill? Maybe only he alone has the ability to see the world without façade.
The play is compiled from several lesser known stories from the famous novel by Cervantes. Although characters are grotesque and conditions absurd, it's real and present. It seems to consist of the most bizarre creature of mankind, but exactly in this cocktail of strangeness you can find your dreams and yearnings alive.
We tell the story in words, movement and music.


dscf5139col.jpg dscf5169col.jpg dscf5200col.jpg dscf5218col.jpg dscf5226col.jpg dscf5236col.jpg dscf5286col.jpg dscf5297col.jpg dscf5312col.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021