Divadelní soubor HOP-HOP Ostrov

Aktuálně | Inscenace | Hopákům | Kronika | Videa | Soukání | Kontakty

ZDÁ SE, ŽE JE VÍTR

surrealisticko - pohybová báseň

pohybový přednes básně Petra Krále s využitím pocitového působení na diváka

(cvičný text, abychom si zkusili uchopit předlohu trochu jinak, abychom se nebáli zkoušet něco netradičního, zvláštního s jiným pohledem na látku)

společná práce členů souboru a jejich režisérky Ireny Konývkové

 

Hráli: Věra Bečková

Jakub Cír

Martina Dudášová

Zdeněk Fořt

Anna Handrychová

Zdeněk Konývka

Pavla Maříková/Jitka Strejčková

Jana Poberežníková

Karel Wudy

 

Premiéra: 29.4. 1999

Derniéra: 17.12. 2005 (představení se přestalo v podstatě hrát již v roce 2000, ale členové souboru si neustále vymáhali derniéru, že se s tímto - pro ně velmi zlomovým, byť cvičným představením - nerozloučili. Prosadili si ji, až ve chvíli, kdy v podstatě nikdo z nich nenavštěvoval dramaťák. O víkendu se sešli a dali celé představení v mírném přeobsazení dohromady a zahráli si tak svou vysněnou derniéru)

Tuto derniéru hráli: Jakub Cír, Zdeněk Fořt, Anna Handrychová, Zdeněk Konývka, Jana Poberežníková navíc pak Kateřina Hasmanová a Ilona Rausová i Petr Nídl

 

Hráno: 9x (ročníková ukázka, Ostrovské soukání, Praha STD, oblastní kolo, ukázky pro školy)

 


2fotky.jpg derniera_pohyb.jpg derniera.jpg derniera2.jpg derniera3.jpg jana_jitka.jpg zdenda.jpg zdenda2.jpg

Copyright © 2008 - 2013 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz

Aktualizace: 1.12.2021