Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedadramatický->dramatický obor

Literárně dramatický obor

Výuka v literárně dramatickém oboru je založena na dramatické hře a improvizaci. Ty podněcují představivost, fantazii a myšlení,  schopnost komunikovat a odvahu vystoupit na veřejnosti. Vše tak potřebné pro každé povolání!

Od šesti let se žáci mohou zapojit do tvorby individuálních sólových výstupů a od sedmi let pak do práce divadelního souboru HOP-HOP v režii Ireny Konývkové, nebo Ondřeje Šulce a do divadelního souboru Na poslední chvíli v režii Lucie Veličkové. Oba soubory patří k nejúspěšnějším divadelním souborův v České republice, zapojují se do mnoha mezinrodních projektů a je možné je vidět na celostátních přehlídkách všeho druhu /Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky Základních uměleckých škol, Činoherního divadla pro děti Popelka, Kandrdásek, Pohárek a dokonce i na Jiráskově Hronově/. Stejně úspěšní jsou i sólisté.

Ve školní roce 2018/2019 nastoupila nová posila Daniela Králová, těšíme se na úspěchy této nové učitelky a jejich žáků.

Každý lichý rok je literárně dramatický obor pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, jehož se zúčastňují soubory z celého světa. Zajímavostí festivalu jsou odborné semináře pro mladé účastníky, ale i pro režiséry mladých souborů.

Každý rok se vždy v listopadu se koná festival Soubor sobě a hosté.

 
 
  
  
V literárně dramatickém oboru se kromě Herecké tvorby, Divadelní praxe a Dramatického projevu a přednesu učí též Rozhlasová tvorba.
Pedagogové literárně dramatického oboru se zapojily do projektu Technika@umění - nové formy výuky v umění. Absolvovaly 12 seminářů na rozhlasovou režii (pod vedením režiséra Miroslava Buriánka), 12 seminářů a rozhlasovou dokumentaristiku (pod vedením dokumentaristy Ondřeje Vaculíka) a společně s žáky 12 seminářů rozhlasové moderace (pod vedením režiséra Jaroslava Kodeše). Semináře byly zakončeny praktikem v Českém rozhlase Plzeň a v Českém rozhlase Praha, kde se žáci dokonce zapojili do vysílání pořadu Meteor. V září 2009 byly pak otevřeny třídy Rozhlasové tvorby, kde obě režisérky vytvořily (za pomoci odborníků) umělecký rozhlasový pořad a dokumentární pořad. V současné době pokračujeme v natáčení přednesů a střihu hudby pro představení. Rozhlasová tvorba se stala jedním z volitelných předmětů.