Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

VZHLEDEM K REKONSTRUKCI ELEKTRICKÉHO ROZVODU NA HLAVNÍ BUDOVĚ 717 NENÍ MOŽNÉ SE DOVOLAT NA STÁTNÍ TELEFONY. SVÉ DOTAZY PIŠTE PROSÍM EMAILEM NA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍKY, ČI VOLEJTE ŘEDITELCE ŠKOLY 776 080 097

Co nás čeká

Nedávné akce

Kostka sedadramatický->dramatický obor

Literárně dramatický obor

Výuka v literárně dramatickém oboru je založena na dramatické hře a improvizaci. Ty podněcují představivost, fantazii a myšlení,  schopnost komunikovat a odvahu vystoupit na veřejnosti. Vše tak potřebné pro každé povolání!

Od šesti let se žáci mohou zapojit do tvorby individuálních sólových výstupů a od sedmi let pak do práce divadelního souboru HOP-HOP v režii Ireny Konývkové, nebo Ondřeje Šulce, či Daniely Králové. Soubor patří k nejúspěšnějším divadelním souborův v České republice, zapojuje se do mnoha mezinrodních projektů a je možné ho vidět na celostátních přehlídkách všeho druhu /Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky Základních uměleckých škol, Činoherního divadla pro děti Popelka, Kandrdásek, Pohárek a dokonce i na Jiráskově Hronově/. Stejně úspěšní jsou i sólisté.

Ve školním roce 2019/2020 vypomáhá ve výuce Dramatického projevu a přednesu i žák II. stupně I.Konývkové Tadeáš Novák.

Každý lichý rok je literárně dramatický obor pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, jehož se zúčastňují soubory z celého světa. Zajímavostí festivalu jsou odborné semináře pro mladé účastníky, ale i pro režiséry mladých souborů.
 
 

 

 

 V literárně dramatickém oboru se kromě Herecké tvorby, Divadelní praxe a Dramatického projevu a přednesu učí též Rozhlasová tvorba.

Irena Konývková se zapojila do projektu Technika@umění - nové formy výuky v umění. Absolvovala 12 seminářů na rozhlasovou režii (pod vedením režiséra Miroslava Buriánka), 12 seminářů a rozhlasovou dokumentaristiku (pod vedením dokumentaristy Ondřeje Vaculíka) a společně s žáky 12 seminářů rozhlasové moderace (pod vedením režiséra Jaroslava Kodeše). Semináře byly zakončeny praktikem v Českém rozhlase Plzeň a v Českém rozhlase Praha, kde se žáci dokonce zapojili do vysílání pořadu Meteor. V září 2009 byly pak otevřeny třídy Rozhlasové tvorby, kde byly za pomoci odborníků vytvořeny umělecký rozhlasový pořad a dokumentární pořad. V současné době pokračujeme v natáčení přednesů a střihu hudby pro představení. Rozhlasová tvorba se stala jedním z volitelných předmětů.
 
Od roku 1980 působí na škole soubor HOP-HOP pod vedením Ireny Konývkové, v současné době se režijní skupina rozrostla o Ondřeje Šulce a Danielu Královou.
Od roku 1994 do září 2019 působil na škole soubor Na poslední chvíli.