Základní umělecká škola Ostrov - logo

Kostka sedaStacionář Ostrov

Vystoupí žáci ZUŠ Ostrov (klavírní oddělení, kytarové oddělení a další)