Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Vysvědčení se vydává v pátek 28. června od 8.30 - 12.00 hodin.

Pokud si nestihnete vysvědčení vyzvednout, bude uloženo v sekretariátu školy.

 

 

Co nás čeká

Kostka sedaSlavnostní ocenění žáků

V kostele Nanebevzetí Panny Marie budou od 16.00 oceněni žáci naší školy

nejen ze soutěží a festivalů.