Základní umělecká škola Ostrov - logo

Důležité info

Vysvědčení se vydává v pátek 28. června od 8.30 - 12.00 hodin.

Pokud si nestihnete vysvědčení vyzvednout, bude uloženo v sekretariátu školy.

 

 

Co nás čeká

Kostka sedaFestival ZUŠ OPEN - Karlovy Vary

31.5.2019, Festival ZUŠ Open - kolonáda Karlovy Vary, zúčastní se:

Drum Band pod vedením Petra Tyra, Ad libitum junior pod vedením Ivety Müllerové

a žáci výtvarného ateliéru Lukaše Lercha.